تاریخچه‌ی طب سنتی ایرانی، به بیش از ۳۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد. طب سنتی ایرانی، یک مکتب طبی کامل و پویا است که جهان را به عنوان نظام احسن می‌نگرد و پزشک را به واسطه‌ی شناخت و آگاهی و تسلط بر علوم مختلف و درک صحیح او از جهان هستی حکیم نامیده است. طبق گفته‌ی سیریل الگود مورخ پزشکی«طب سنتی در ایران قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده، به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته‌تر از آشور بوده است».

برخی طب سنتی ایرانی را پیشگاه طب سنتی در جهان می‌دانند. این طب حاصل سال‌ها تلاش و زحمت دانشمندان بزرگ ایران بوده است. دیدگاه طب سنتی ایرانی سلامت‌محور بوده و بنابراین حفظ سلامت مقدم بر درمان است و توجه به سبک زندگی و تأمین هوای سالم، تغذیه‌ی درست، فعالیت و استراحت کافی و تعادل حالات روحی روانی شعار طب سنتی ایران است. ستارگان طب سنتی ایرانی مانند ابن سینا، رازی، علی‌بن‌عباس اهوازی، ابن ابی الصادق نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عمادالدین محمود شیرازی حدود هشت قرن هدایت دانشگاه‌های طب در غرب و شرق را بر عهده داشتند.

طب سنتی ایرانی ثمره تجربه‌های گسترده دانشمندان و حکمای این سرزمین است. با گذشت هزاران سال و با وجود پیشرفت سریع دانش پزشکی همچنان پابرجا و پاسخگوی بخش عظیمی از نیازهای جامعه امروز است. بنابراین غفلت از این دانش وتجربه پرمایه و ماندگار به همان اندازه غیرمنطقی است که چشم بستن بر دستاوردهای پرشتاب و پرتوان امروز نشدنی است. لذا بهگزینی از دست یافته‌ای هر دو عرصه می تواند بسیار اثر بخش باشد.

سلامتکده کیمیا با تلفیق دانش پزشکی نوین و طب سنتی با بهره‌گیری از شیوه‌های درمانی طب ایرانی توانسته است مرحمی بر آلام مراجعه کنندگان خود بگذارد. شیوه‌هایی همچون حجامت، فصد، حقنه، زالودرمانی، آبزن، دلک و بادکش از رایج‌ترین روش‌های درمانی سنتی در طب ایرانی است که در مجتمع کیمیا توسط پزشکان به توجه به نوع بیماری برای مراجعین تجویز می‌شود. تمامی روش‌های ذکر شده در مجتمع کیمیا با بهره‌گیری از علم مهندسی به صورت ماشینی و مکانیکی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و بدین ترتیب برخلاف سایر مراکز درمانی خطاهای انسانی و آلودگی‌های احتمالی به حداقل ممکن رسیده است.

در ادامه می‌توانید با پزشکان کلینیک طب سنتی مجتمع درمانی کیمیا آشنا شوید.