مباحث روان‌شناسی

هدف گذاری در زندگی و چگونگی دستیابی به آن

"ذهنا از پایان آغاز کنید."

 

اگر به یاد بیاورید، شاید کتاب آلیس در سرزمین عجایب اثر نویسنده و استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد لوئیس کارل(انگلیسی)را در دوران کودکی خود خوانده اید. داستان خیالی سفر دختری به نام آلیس را تعریف می‌کند که به دنبال خرگوش سفیدی به سوراخی در زمین می‌رود. داستان با تمایل کودکانه آلیس برای عبور از دری کوچک و ورود به باغی پر از گل ادامه می‌یابد. ادبیات خیال پردازانه داستان را شکل می‌دهد ولی مفاهیمی عمیق از زندگی را در قالب داستان بیان می‌کند.

گوشه ای از داستان که ما را به اندیشیدن وا می‌دارد، در مورد اینکه، آیا من معنا و اهداف زندگی خود را یافته ام؟ آیا می‌دانم خواسته ام از زندگی چیست؟ گفتگویی است که بین آلیس و گربه رد و بدل می‌شود.من در اینجا آنرا برایتان بازگو می‌کنم.

آلیس:  لطفا به من بگو از کدام راه بروم؟

گربه: کجا می‌خواهی بروی؟

آلیس: نمی دانم، خیلی برایم مهم نیست کجا بروم.

گربه: پس مهم نیست از کدام راه بروی، از هر راهی که دلت می‌خواهد برو!

در زندگی پرشتاب امروزه، بسیار آسان می‌توان به تله فعالیت و مشغله زندگی افتاد و از این اندیشه غفلت کرد. تلاشی هر چند ساعیانه تر برای صعود از نردبان پیشرفت تا به ناگاه درمی‌یابیم که نردبان به دیواری اشتباه تکیه داشته است.

هر رویدادی در زندگی دوبار آفریده می‌شود: نخستین بار آفرینشی در ذهن دارد و دوم بار آفرینشی در عمل، یکی از مسائل مهم در زندگی هدف‌‌دار به تصویر کشیدن هدف در ذهن و بعد به اجرا درآوردن آن در عمل است. هدف به زندگی جهت و معنا می‌دهد. و این مفهوم عبارت "ذهنا از پایان آغاز کنید." است. بدین معنی که نخست خلوتی با خود داشته باشید! خود را بشناسید! بیندیشید نظام ارزشی زندگی شما چیست؟ خواسته های شما از زندگی چیست؟ مقصد غایی و حقیقتی که در نهایت می‌خواهید بدان دست یابید چه هستند؟

هرگاه عمیقا بدانیم چه چیزهایی برایمان مهم است. و آن تصاویر را در ذهنمان در قالب اهداف زندگی تثبیت کنیم و گام هایمان را در چشم انداز اهدافمان برداریم. زندگیمان را در مسیر تغییر و تحول واقعی هدایت کرده ایم.به این ترتیب خودمان را هر روز به طریقی اداره می‌کنیم تا آنچه واقعا برایمان اهمیت دارد به انجام برسانیم. اما اگر نردبان به دیوار درست تکیه نداشته باشد، هر چه سریعتر به مکان نادرست می‌رسیم. بدون آگاهی و داشتن مهارت هدف‌گذاری اصولی در زندگی شاید بسیار مشغول باشیم، شاید در ظاهر کارایی بسیار داشته باشیم. اما برای رسیدن به اهداف،به کوله‌باری بیشتر از دانش مهارت مدیریت اهداف نیازمندیم و آن توان رهبری اهداف زندگی بر پایه اصول است.

چنانچه در گفتار پیتر دراکر برجسته‌ترین نظریه پرداز مدیریت، می‌خوانیم "مدیریت یعنی درست انجام دادن امور و رهبری یعنی انجام دادن امور درست." مدیریت یعنی کارایی در صعود پیشرفت، حال آنکه رهبری یعنی تشخیص این که آیا نردبان به دیوار درست تکیه دارد یا نه!

با آموزش مهارت هدف‌گذاری در زندگی و چگونگی دستیابی به آن به قدرت محوری رهبری زندگی خود پی‌می‌‌برید. سکان هدایت زندگی خود را به دست خواهید گرفت و به سمت و سویی که همان غایتی است که می‌خواهید سفر خواهید کرد.

کلینیک روان‌شناسی و مشاوره کیمیا

گروه آموزشی راز کیمیا