خدمات ما
  • درمان (کودک , نوجوان , بزرگسال ): افسردگی ؛ استرس ؛ اضطراب ؛ وسواس ؛ اختلالات کودک ( بیش فعالی ، اضطراب جدایی )
  • مشاوره : مشاوره های پیش از ازدواج، مشکلات خانوادگی، مهارت ارتباط همسران، مهارت ارتباط والدین و فرزندان، مشکلات یادگیری و تمرکز، شیوه های فرزند پروری و مشاوره تحصیلی
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و غیر تخصصی
  • همکاری در طرح های پژوهشی سازمان ها
  • همکاری با ادارات و سازمان‌ها جهت گزینش های استخدامی و معاینات دوره ای
  • همکاری باادارات و سازمان‌ها و مدارس در حوزه ارتقاء بهداشت روان کارکنان و دانش آموزان و خانواده آنان
  • شناسایی و ارائه راه کار برای مشکلات تحصیلی دانش آموزان مدارس
  • انجام آزمون های روان سنجی به صورت فردی و گروهی و تفسیر نتایج