پس از تکمیل فرم زیر برای پرداخت به صفحه بانک هدایت می شوید

درصورت داشتن کدتخفیف مقدار آن را وارد نمایید.