پاتولوژیست و متخصص آسیب شناسی (دانشگاه شهید بهشتی)
پاتولوژیست و متخصص آسیب شناسی (دانشگاه شهید بهشتی)

 

عضو هیئت مدیره بیمارستان قائم و بیمارستان تهران پارس
و سلامتکده طب سنتی کیمیا

 

تا حدود یک قرن قبل، به مدت هزاران سال، پزشکان با روش‌های تشخیصی مانند نبض شناسی، زبان شناسی و سایر معاینات بالینی به شناخت و درمان بیماری‌ها اقدام می‌کردند. روش‌های تشخیصی مانند انواع آزمایشات و دستگاه تصویر برداری پزشکی به کمک پزشکان آمده و با توجه به دقت و صحت بالا، کم کم جایگزین روش‌های سنتی گردیده‌اند، اگر معاینات بالینی به درستی و توسط متخصصین طب سنتی صورت پذیرند، در کنار نتایج آزمایشات مدرن می‌توانند در شناخت بیماری و تعیین مسیر درمانی بسیار مؤثرتر، کارآمد و قابل اطمینان‌تر باشند.