مخاطبین گرامی، توجه داشته باشید که اصولا توصیه های درمانی بدون معاینه بیمار امکانپذیر نمی باشد، لیکن در این بخش تاحد امکان به سوالات شما پاسخ خواهییم داد.هنوز سوالی برای نمایش ارسال و یا پاسخ داده نشده است.

درصورتی که موضوع مورد نظر شما در بین سوالات زیر موجود نیست، لطفا با وارد نمودن نام، پست الکترونیکی و شماره تماس خود نسبت به طرح سوال اقدام نمایید. نام و اطلاعات تماس شما محرمانه بوده و در اختیار هیچکس قرار نخواهد گرفت.